Lista Kata di Kumitachi - Iai Hakkyoku Hen

  • Nami gaeshi - l'onda che rimbalza (kissaki gaeshi);
  • Saza nami - l'onda infranta (osae nuki);
  • Yosu nami - l'onda che torna (kaeri nuki);
  • Hiku nami - l'onda che si ritira (tsuki dome);
  • Iwa nami - l'onda sulle rocce;
  • Yoko nami - l'onda di fianco (nuki dome);
  • Uzu nami - il mulinello; 
  • Sai-ha - l'onda sgretolata;
  • En-pa - l'onda circolare (mune no katana).

 

HO - HEN - HAKKYOKU
KO-RAN NAMI-GAESHI KO-NO-TACHI
SA-RYU SAZA-NAMI HIDARI-ZURE
SHA YOSU-NAMI IKI-CHIGAI
KO-ZAN HIKU-NAMI SHINTAI-JIZAI
SA-FUTSU IWA-NAMI TAKI-GIRI
U-HATSU YOKO-NAMI TSURE-DACHI
GA-RYU UZU-NAMI OI-KAZE
SEI-GAN SAI-HA SEI-FU
KO-NYU EN-PA RYU-FU
Prova la ricerca a tema iaido!